ОУ Свети Иван Рилски

Отиване към съдържанието

Главно меню:

Здравейте,
Вие се намирате в страницата на Варненското основно училище, "Свети Иван Рилски". Тук ще намерите актуална информация за миналото и настоящето на училището, както и сведения за учебната и извънучебна работа на паралелките.
Училището се стреми да установява колкото се може повече контакти със сродни училища в страната и чужбина, с които да споделя проблеми, да разменя идеи, да осъществява съвместни проекти.
Да успяваме заедно!

99   години  ОУ "Свети  Иван  Рилски"
    Малко, квартално, стои на свята стража и брани достойнството си на извор на светли  идеи и бранител на родови ценности и традиции.  Едно от най-старите училища в града, обитаващо и до днес старата постройка с незначителни  промени, то продължава традицията да се тачат светли дати, бележити личности, национални празници. Почти цял век, приютява учители и ученици, и образова деца, които по-късно продължават своето обучение и професионален път в страната и в чужбина.  И в миналото и днес работата в училище не започва и не приключва с училищния звънец. Учителският колектив си поставя една основна цел - училището да бъде перспективно и развиващо се в рамките на I - VII клас, с гъвкава училищна политика, чийто фокус е всяко дете.
    На 25.11.2020 год. 99-та годишнина, училището си посреща с редица дейности: във фоайето бе  подредена специална изложба, която включи рисунки, макети и предмети създадени от учениците, свързани с историята на училището. Подчерта изяви на рисувателното творчество на много ученици от всички класове. Продължавайки традициите, училищният колектив работи с жар и всеотдайност и допринася за утвърждаване авторитета на ОУ ”Свети Иван Рилски”. Учениците  са участвали във всички национални чествания, манифестации, празници, фестивали, прегледи на на маршовата песен през цялата едновековна история на училището и редовно са заемали челни места. Част от ордените, медалите, купите, наградите и грамотите са експонирани в музейния кът на училището.
  
Дори и  в тези  трудни  дни - изпълнени  със  страх, творческата енергия на учителите е насочена към детайлно разгръщане способностите на всеки ученик. С носталгия и може би мъничко завист изчитаме списъка на многобройните кръжоци, самодейни и спортни състави, които сме имали през по-далечните и по-близки години в миналото. Сега полагаме много усилия да превърнем училището в желана територия за нашите ученици чрез различни проекти и програми.  Най-ползотворната част от живота на детето преминава в училището. То ще усвои най-важните подходи за отстояване на собствената си идентичност и ще работи съзнателно и активно за постигане на пълноценна себеизява и осъзнат успех.
99 години ОУ "Свети Иван Рилски" раздава от Книгата на знанието познания на малки и големи и в кръстопътното ни време, когато смяната на ценностите стана закономерност, гради достойни граждани на България  -  не световно известни,  а  ХОРА!
 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню