Изяви - ОУ Свети Иван Рилски

Отиване към съдържанието

Главно меню:

Изяви

ГАЛЕРИЯ
Рецитал "Детските  мечти  -  минали  и  днешни"
Грамоти за участие и заемане на призови места в ХV, XVI, XVII, XVIII и XIX-ти регионален конкурс „Моята България“, организиран от ЦПЛР – ОДК Варна.

Специалната награда на кмета – г-н Портних, връчена на учениците от ОУ“Св. Иван Рилски“ за участието им в XIX-ти регионален конкурс „Моята България“, организиран от ЦПЛР – ОДК Варна, 2020 г.

Участие с рецитал на ученици от пети клас по стихове на П. Р. Славейков в VI-ия Международен конкурс „Извънкласните и извънучилищните дейности за устойчиво качествено обучение, възпитание, развитие и социализация на децата и учениците“, 2019 г.


 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню