Изяви - ОУ Свети Иван Рилски

Отиване към съдържанието

Главно меню:

Изяви

ГАЛЕРИЯ
УЧЕБНА  2021 - 2022  ГОДИНА


25 НОЕМВРИ  2021

100  ГОДИНИ

ОУ "Свети  Иван  Рилски"
УЧЕБНА  2020 - 2021 ГОДИНА
Проект „Моето  училище“ – карта  на  биофонда
Поздрав за 24  май
Специално за нашите медицински лица, с много обич и благодарност....
Проект  „Големият лов  на  растения“
Аз вярвам и помагам – за поредна година възпитаниците на ОУ "Свети  Иван  Рилски" предадоха 44 кг капачки, за да подпомогнат благородната инициатива, която дава надежда за по-добро бъдеще на най-малките деца.

Учениците от 5 б клас реализираха проект „ Град на бъдещето“. В този град има повече чист въздух и зеленина. Чрез проекта децата от училището показаха своя поглед към бъдещето, като показаха креативно, творческо мислене което е отражение върху погледа им за бъдещето.Те създадоха университет, електроцентрала, планетариум. Децата заложиха на екологията, като предложиха и сътвориха електроцентрала, която да използва енергията от космоса. Бъдещето може да бъде красиво! Бъдещето може да бъде модерно!
Бъдещето може да бъде една чиста и съвършенна планета в която всички ние да живеем в хармония.

Рецитал "Детските  мечти  -  минали  и  днешни"
Грамоти за участие и заемане на призови места в ХV, XVI, XVII, XVIII и XIX-ти регионален конкурс „Моята България“, организиран от ЦПЛР – ОДК Варна.

Специалната награда на кмета – г-н Портних, връчена на учениците от ОУ“Св. Иван Рилски“ за участието им в XIX-ти регионален конкурс „Моята България“, организиран от ЦПЛР – ОДК Варна, 2020 г.

Участие с рецитал на ученици от пети клас по стихове на П. Р. Славейков в VI-ия Международен конкурс „Извънкласните и извънучилищните дейности за устойчиво качествено обучение, възпитание, развитие и социализация на децата и учениците“, 2019 г.


 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню