Програма в ОРЕС - ОУ Свети Иван Рилски

Отиване към съдържанието

Главно меню:

Програма в ОРЕС

Програма
Подновяване  на  учебните  занятия  на  учениците  от  I - IV клас  и  на  децата  от  Подготвителни  групи  в  присъствена  форма  от  04.01.2021  год. /Понеделник/  по  следния  график:

I и II  класIII и IV  клас

НачалоКрайНачалоКрай
18:409:158:309:10
29:209:559:2010:00
310:1510:5010:2011:00
411:0011:3511:1011:50
511:4012:1512:0012:40
6

12:5013:30

Начало  втора смянаКрай  
втора  смяна
Начало  
втора  смяна
Край  
втора смяна

12:2016:2013:3017:30
Учебен час
V, VI, VII клас - ОРЕС
30 минути час
19:00 - 9:30
29:40 - 10:10
310:20 - 10:50
411:00 - 11:30
511:40 - 12:10
612:20 - 12:50
713:00 - 13:30
ПРОГРАМА ПРИ ОБУЧЕНИЕ  В  ОРЕС  -  VI и VII клас за периода: 12.11.20 год. - 30.11.2020 год.
ПОНЕДЕЛНИК

ЧасVI A клас
VII А клас
8:00
8:50
9:40
10:35
11:25
12:15
13:00
1
2
3
4
5
6
7
Музика
История и цив.
Човекът и прир.
Бълг.език и л-ра
Бълг.език и л-ра
Изобр. изкуство
ЗЗЗ
Математика ИУЧ
Чужд език
Бълг.език и л-ра
Техн.и предприем.
Математика
Физика и астрон.
Час на класа
ВТОРНИК


VI A клас
VII А клас
8:00
8:50
9:40
10:35
11:25
12:15
1
2
3
4
5
6
Бълг.език и л-ра
Чужд език/ИТ
Бълг.език и л-ра ИУЧ
Математика
Музика
Физ.възп. и спорт
Физ.възп. и спорт
Математика
Биология и здр.обр.
Чужд език/ИТ
Бълг.език и л-ра
История и цив.
СРЯДА

Час
VI A клас
VII А клас
8:00
8:50
9:40
10:35
11:25
12:15
13:00
13:45
1
2
3
4
5
6
7
8
Математика
Физ.възп. и спор
Човекът и прир.
Техн.и предприем.
Бълг. език и л-ра
Чужд език


Химия и оп. на ок. среда
Биология и здр.обр.
Физ.възп. и спорт
География и икон.
Музика
Математика
Бълг.език и л-ра ИУЧ
СД " Волейбол"
ЧЕТВЪРТЪК

ЧасVI А класVII А клас
8:00
8:50
9:40
10:35
11:25
12:15
13:00
13:45
1
2
3
4
5
6
7
8
Математика
Чужд език
Човекът и прир.
История и цив.
География и икон.
Изобр.изкуство
ЧК
СД " Волейбол"
Изобр.изкуство
Физика и астрон.
Бълг. език и л-ра
Бълг. език и л-ра
Чужд език
Математика


ПЕТЪК

ЧасVI А клас
VII А клас
8:00
8:50
9:40
10:35
11:25
12:15
1
2
3
4
5
6
Математика
Чужд език/ИТ
География и икон.
Човекът и прир.ИУЧ
Бълг.език и л-ра
Физ.възп. и спорт
Бълг.език и л-ра
Музика
Изобр.изкуство
Чужд език/ИТ
История и цив.
География и икон.
В нашето училище обучението в електронна среда започна успешно. В ход подобрихме организацията и постигнахме реални положителни разултати.   
От   общо  250  деца  и ученици – 35 деца от  ПГ учат  онлайн, 153 ученици от  първи  до  седми  клас  са  на  електронно  обучение.
Използват  се  затворени  групи във Facebook, messenger, viber и Google classroom.  За учениците,  които  не разполагат  с  електронни  устройства  се предоставят  материали  на  хартиен  носител  от  медиатори и  класните  ръководители  на  всеки  две  седмици.
Уважаеми родители и ученици,
Във връзка със създалата се ситуация Ви уведомявам, че екипа на ОУ“Свети Иван  Рилски“ ще изпълнява своите служебни задължения стриктно, съобразно разпорежданията на МС и МОН. В понеделник/16 март/  започва дистанционното обучение на  учениците  от IV – VII клас  по график на занятията, които ще използваме за усвояването на учебното съдържание.
Надяваме се на пълно съдействие от Ваша страна!

Уважаеми родители,
Във връзка с обявеното от Народното събрание извънредно положение в страната, всеки от нас е длъжен да прояви най-висока степен на отговорност към обществото. Нека запазим спокойствие и да предприемем всички необходими мерки, които се предлагат от Националния оперативен щаб и се прилагат от правителството на Република България.
Най-важната ни мисия днес е да опазим живота и здравето на нашите деца, на възрастните хора, на всеки човек.
Това, което ни се случва, води до промени във всички дейности на обществото, включително и в образователния процес.
Образованието в дигитална среда може да бъде приложено успешно само с Вашата подкрепа и в непрекъснато партньорство с педагогическите специалисти. Всички алтернативни варианти за учене и преподаване от разстояние могат да бъдат използвани. Става дума за електронни платформи за синхронно и асинхронно обучение, онлайн обучение в реално време и електронна комуникация. Подходящи са и електронните варианти на учебници, електронно четимите учебници, както и електронните ресурси на редица доставчици.
За пълноценно прилагане на обучението от разстояние през идните дни е желателно да бъдат изпълнени следните препоръки:
• Следете постоянно информацията, която изпращат учителите на Вашето дете;
• Осигурете тиха и спокойна среда, където детето да се настани удобно и да може да се съсредоточи върху комуникацията с учителя и усвояването на учебния материал;
• Подгответе налично електронно устройство и при възможност – свързване с интернет;
• Съдействайте на педагогическите специалисти за изпълнение на инструкциите и задачите, които поставят;
Ето и някои практически съвети, с изпълнението на които ще допринесете в значителна степен за постигане на общите цели:
• Обсъждайте с детето си какви са неговите задачи за деня и следете за изпълнението им.
• Насърчавайте детето да бъде активно.
• Препоръчително е да осигурите присъствието на възрастен по време на учебния процес от разстояние.
• Съдействайте на по-малките деца с наличната техника, осигурете им възможност да гледат уроците по БНТ
Нека бъдем добронамерени, сплотени и да си сътрудничим в името на най-добрия интерес на детето!


 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню