Клубове ЗИ - ОУ Свети Иван Рилски

Отиване към съдържанието

Главно меню:

Клубове ЗИ

Учебна дейност
КЛУБОВЕ ЗА ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ
ПРЕЗ  УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА, СЛЕД ПРОВЕДЕНО АНКЕТНО ПРОУЧВАНЕ СРЕД УЧЕНИЦИТЕ И ВЪЗМОЖНОСТИТЕ НА УЧИЛИЩЕТО, С РЕШЕНИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ СЪВЕТ (ПРОТОКОЛ № 1/26.09.2022 г.) СА СФОРМИРАНИ КЛУБОВЕ ЗА ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ (СЪГЛАСНО ПМС 289 ОТ 12.12.2018 год.):
Име, презиме, фамилия
Брой
часове
Наименование
на групата по ЗИ
Ден от седмицата и бр. часове за седмично разписание
Росица Великова Тишева  
60Да  успея  на  НВОВторник – 1 час /13:05 - 13:45/
Четвъртък – 1 час  /13:40 -14:20/
Павлина  Бончева  Желязкова
60Забавна  математикаВторник – 1 час
Сряда – 1 час /12:10 -12:45/
Десислава  Стефанова  Лютакова60Занимателна МатематикаПонеделник - 2ч
15:00 – 16:10
Десислава Юлиянова Гечева60Опознай РодинатаПетък – 2 ч
/13:10-14:20/
Ралица Илиева    Калчева
60
Аз  и светът  около  мен
Петък – 2 часа
/13:50Самоподготовка-15:10/
Христо Ефтимов Енчев60Тенис на маса - НЕПонеделник – 1 час /13:00-13:40/
Вторник - 1 час /13:00-13:40/
Христо Ефтимов Енчев60Тенис на маса - ПЕЧетвъртък  – 1 час /13:50-14:30/
Петък - 1час  /14:30-15:10/
Анета Меранзова Атанасова60Патиланско  царствоСъбота – 3 часа  /10:00-12:00/
 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню