Клубове ЗИ - ОУ Свети Иван Рилски

Отиване към съдържанието

Главно меню:

Клубове ЗИ

Учебна дейност
КЛУБОВЕ ЗА ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ
ПРЕЗ  УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА, СЛЕД ПРОВЕДЕНО АНКЕТНО ПРОУЧВАНЕ СРЕД УЧЕНИЦИТЕ И ВЪЗМОЖНОСТИТЕ НА УЧИЛИЩЕТО, С РЕШЕНИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ СЪВЕТ (ПРОТОКОЛ № 2/01.10.2020 г.) СА СФОРМИРАНИ КЛУБОВЕ ЗА ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ (СЪГЛАСНО ПМС 289 ОТ 12.12.2018г.):
Име, презиме, фамилия
Брой
часове
Наименование
на групата по ЗИ
Ден от седмицата и бр. часове за седмично разписание
Дарина  Христова  Иванова
60Малки  математици
Понеделник – 1 час
Сряда – 1 час  /13:20 -14:00/
Павлина  Бончева  Желязкова
60В  страната  на  числата
Понеделник – 1 час
Сряда – 1 час /13:20 -14:00/
Светлана Ангелова  Драганова
60Дигитален  свят
Понеделник - 2 часа
/16:40-18:00/
Ралица Илиева    Калчева
60
Аз  и светът  около  мен
Вторник – 2 часа
/16:40-18:00/
Теодора Йорданова Русева
60Весело  хорце
Сряда – 2 часа
/16:40-18:00/
Анета  Меранзова  Атанасова
60Патиланско  царство
Сряда – 1час
Четвъртък – 1 час /12:15 – 12:50/
 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню