Учебен календар - ОУ Свети Иван Рилски

Отиване към съдържанието

Главно меню:

Учебен календар

Учебна дейност
Организация на учебния ден за
учебната 2022/2023 година
1. Организацията на учебния ден ще се осъществява чрез едносменен режим на обучение.
2. Продължителността на учебните часове и междучасията е както следва:
Подготвителни  групи
07:30 – 08:30 часа
Прием  на  деца
08:30 - 09:00 часаЗакуска
09:00 - 12:00 часаПедагогически  ситуации
12:00 - 13:30 часаДФПВ
I и II клас - разписание  на  часовете
Пореден час  
Начало на часа Край на часаМеждучасие
1
08:00
08:35
08:35 – 08:50
208:50
09:25
09:25 – 09:50 голямо
309:50
10:25
10:25 – 10:45 голямо
410:45
11:20
11:20 – 11:35
511:35
12:10
12:10 – 12:20
612:2012:55
III и IV клас - разписание  на  часовете
Пореден час  
Начало на часа
Край  на  часаМеждучасие
108:0008:4008:40 – 08:50
208:50
09:30
09:30 – 09:50 голямо
309:50
10:30
10:30 – 10:45
410:45
11:25
11:25 – 11:35
511:35
12:15
12:15 – 12:20
612:20
13:00
V и  VII клас  -  Разписание  на  часовете
Пореден  часНачало  на  часаКрай  на  часаМеждучасие
108:0008:4008:40 – 08:50
208:50
09:30
09:30 – 09:50 голямо
309:50
10:30
10:30 – 10:45 голямо
410:45
11:25
11:25 – 11:35
511:3512:1512:15 – 12:20
612:20
13:00
13:00 – 13:05
713:0513:45
3. Училището  осигурява  целодневно  обучение  за  учениците  от  I - VI клас. Заниманията  в  ЦОУД  започват,  както  следва:
Първи  и  втори  класТрети  и четвърти  клас
Час: от - доЗаниманияЧас: от - доЗанимания
12:20 – 12:55
Организиран отдих и физическа активност
13:10 - 13:50
Организиран отдих и физическа активност
12:55 - 13:30
Организиран отдих и физическа активност
13:50 - 14:30
Организиран отдих и физическа активност
13:40 - 14:15
Самоподготовка
14:30 - 15:10
Самоподготовка
14:25 – 15:00
Самоподготовка
15:20 - 16:00
Самоподготовка
15:10 - 15:45
Занимания по интереси
16:00 - 16:40
Занимания по интереси
15:45 - 16:20
Занимания по интереси
16:40 – 17:20
Занимания по интереси
Пeти  и  шести  класПети  и шести  клас  /петък/
Час: от - доЗаниманияЧас: от - доЗанимания
13:50 – 14:30
Организиран отдих и физическа активност
13:10 - 13:50
Организиран отдих и физическа активност
14:30 - 15:10
Занимания по интереси
13:50 - 14:30
Занимания по интереси
15:10 - 15:50
Самоподготовка
14:30 - 15:10
Самоподготовка
15:40 – 16:20
Самоподготовка
15:20 - 16:00
Самоподготовка
16:30 - 17:10
Самоподготовка
16:10 - 16:50
Самоподготовка
17:15 - 18:55
Занимания по интереси
16:50 – 17:30
Занимания по интереси
 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню