Учебен календар - ОУ Свети Иван Рилски

Отиване към съдържанието

Главно меню:

Учебен календар

Учебна дейност
Организация на учебния ден за
учебната 2020/2021 година
1. Организацията на учебния ден ще се осъществява чрез едносменен режим на обучение.
2. Продължителността на учебните часове и междучасията е както следва:
Подготвителни  групи
07:30 – 08:30 часа
Прием  на  деца
08:30 - 09:00 часаЗакуска
09:00 - 12:00 часаПедагогически  ситуации
12:00 - 13:30 часаДФПВ
I и II клас - разписание  на  часовете
Пореден час  
Начало на часа Край на часаМеждучасие
1
08:30
09:05
09:05 – 09:10
209:10
09:45
09:45 – 10:00 голямо
310:00
10:35
10:35 – 10:50 голямо
410:50
11:25
11:25 – 11:35
511:35
12:10
12:10 – 12:15
612:1512:50
III и IV клас - разписание  на  часовете
Пореден час  
Начало на часа
Край  на  часаМеждучасие
108:2009:0009:00 – 09:10
209:10
09:50
09:50 – 10:05 голямо
310:05
10:45
10:45 – 10:55
410:55
11:35
11:35 – 11:45
511:45
12:25
12:25 – 12:30
612:30
13:10
V и  VII клас  -  Разписание  на  часовете
Пореден  часНачало  на  часаКрай  на  часаМеждучасие
108:0008:4008:40 – 08:50
208:50
09:30
09:30 – 09:40
309:40
10:20
10:20 – 10:35 голямо
410:35
11:15
11:15 – 11:25
511:2512:0512:05 – 12:15
612:15
12:55
12:55 – 13:00
713:0013:40
3. Училището  осигурява  целодневно  обучение  за  учениците  от  I - V клас. Заниманията  в  ЦОУД  започват,  както  следва:
Първи  и  втори  класТрети  и четвърти  клас
Час: от - доЗаниманияЧас: от - доЗанимания
12:20 – 12:55
Организиран отдих и физическа активност
13:10 - 13:50
Организиран отдих и физическа активност
12:55 - 13:30
Организиран отдих и физическа активност
13:50 - 14:30
Организиран отдих и физическа активност
13:40 - 14:15
Самоподготовка
14:30 - 15:10
Самоподготовка
14:25 – 15:00
Самоподготовка
15:20 - 16:00
Самоподготовка
15:10 - 15:45
Занимания по интереси
16:00 - 16:40
Занимания по интереси
15:45 - 16:20
Занимания по интереси
16:40 – 17:20
Занимания по интереси
Пети  клас
Час: от - доЗанимания
13:40 –14:20
Организиран отдих и физическа активност
14:20 – 15:00
Самоподготовка
15:10 - 15:50
Самоподготовка
16:00 - 16:40
Самоподготовка
16:40 -17:20
Занимания по интереси
17:20 -18:00
Занимания по интереси
Учениците използват различни входове:
Начален  етап – Входа  към  спортните  площадки
Прогимназиален  етап – Входа  към  бул. „Владислав Варненчик“
   Приемане на учениците:
  Клас                Посрещане
       I и II              8:20 – 8:30 часа
      III и IV            8:05 – 8:20 часа
     V и VII             7:45 – 8:00 часа

 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню