Документи - ОУ Свети Иван Рилски

Отиване към съдържанието

Главно меню:

Документи

Училище


УЧЕБНА  2019/2020 ГОДИНА


Пограми,  стратегии и  планове за  развитието  на  училището  през  учебната  2019/2020  година, приети  на  педагогически  съвет  и  утвърдени  от Директора:
Училищна  програма  2019/2020 година  -  първи  срок:


Графици   за  контролни  и  класни,  приемни часове  за родители  и  консултации  ученици:

 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню