Индикативен списък на услуги - ОУ Свети Иван Рилски

Отиване към съдържанието

Главно меню:

Индикативен списък на услуги

УВАЖАЕМИ,  РОДИТЕЛИ /НАСТОЙНИЦИ/  НА  УЧЕНИЦИТЕ  ОТ ОУ  "СВЕТИ  ИВАН  РИЛСКИ" - ВАРНА,  
НА ВАШЕТО  ВНИМАНИЕ  ПРЕДОСТАВЯМЕ  ИНДИКАТИВЕН  СПИСЪК  НА  УСЛУГИ,
ПРЕДОСТАВЯНИ  ОТ  ОУ  "СВЕТИ  ИВАН  РИЛСКИ"ИНДИКАТИВЕН  СПИСЪК  НА  УСЛУГИ,
ПРЕДОСТАВЯНИ  ОТ  ОРГАНИЗАЦИИ, ПРЕДОСТАВЯЩИ  ОБЩЕСТВЕНИ  УСЛУГИ:
  • Преместване  на ученици в държавните и в общинските училища;
  • Приемане на деца в първи клас в държавните и в общинските училища;
  • Приемане на ученици в V клас в профилираните  гимназии с профил Математически или Природни  науки на места определени по държавен план  прием;
  • Приемане на ученици в VIII клас в непрофилираните  училища - профилирани  и професионални  гимназии, обединени и средни училища на места определени по държавен план-прием;
  • Приемане на ученици, завършили първия гимназиален етап на средно образование от обединените училища в XI клас в непрофилираните  училища - профилирани  и  професионални гимназии и средни  училища  на места определени по допълнителния държавен план прием;
  • Заявление  за  издаване  на  удостоверение  за преместване;
  • Заявление  за  записване  на  ученик.
 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню