Проект АПСПО - ОУ Свети Иван Рилски

Отиване към съдържанието

Главно меню:

Проект АПСПО

Проекти
Проект BG05M2OP001- 3.005 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“ финансиран от ОП НОИР са сформирани 2 групи в ПГ за допълнително обучение по Български език   през  учебната  2022/2023:
1. Делфинче – ПГ IV-2  – ръководител Галина Николова
2. Мечо пух – ПГ IV-1 – ръководител Румяна Трендафилова
Проект BG05M2OP001- 3.005 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“ финансиран от ОП НОИР са сформирани 2 групи в ПГ за допълнително обучение по Български език   през  учебната  2020/2021:
1. Делфинче – ПГ 5  – ръководител Галина Николова
2. Мечо пух – ПГ 6 – ръководител Румяна Трендафилова
Проект BG05M2OP001- 3.005 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“ финансиран от ОП НОИР са сформирани 3 групи в ПГ за допълнително обучение по Български език   през  учебната  2019/2020:
1. Калинка –ПГ 6 – 1  – ръководител Тодорка Маринова
2. Делфинче – ПГ 6 – 2 – ръководител Галина Николова
3. Мечо пух – ПГ 5 – ръководител Румяна Трендафилова
 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню