Профил на купувача - ОУ Свети Иван Рилски

Отиване към съдържанието

Главно меню:

Профил на купувача

ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ – 2019 ГОДИНА
Възлагане на поръчка за доставка на продуктите по Схема „Училищен плод“ и Схема „Училищно мляко“

Покупка  по Закона за обществените  поръчки
на  газьол за отопление. Идент. номер -  02019                               - 19.03.2019 г.
Покупка  по Закона за обществените  поръчки
на  газьол за отопление. Идент. номер -  02019                                     - 10.10.2018 г.

Покупка  по Закона за обществените  поръчки
на  газьол за отопление. Идент. номер -  02019                                     - 16.11.2017 г.

Покупка  по Закона за обществените  поръчки
на  газьол за отопление. Идент. номер -  02019                                 -  22.12.2016 г.

Покупка  по Закона за обществените  поръчки
на  газьол за отопление. Идент. номер -  02019                                      - 18.01.2016 г.

Ремонт на  лекарски кабинет, поставяне на балатум
в каб. №1 и №4  и боядисване  на кабинети  №5 и №7                           - 15.06.2015  г.

Ремонт   библиотека  в  ОУ "Свети  Иван Рилски"                                     -  06.04.2015 г.Покупка по Закона за обществените поръчки  
на газьол за отопление   Идент. номер - 02019                                          - 12.01.2015 г.

Вътрешни  правила  за поддържане на профил на купувача


 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню