Контакти - ОУ Свети Иван Рилски

Отиване към съдържанието

Главно меню:

Контакти


ПРИЕМНИ ЧАСОВЕ  ЗА  РОДИТЕЛИ:
Директор
Понеделник  от 9:00 - 10:30 часа
Сряда  от 9:00 - 10:30 часа
Вторник  от 16:00 - 17:30 часа
Четвъртък от 16:00 - 17:30 часа
ЗДУД
Вторник от 13:30 - 14:30 часа
Четвъртък от 8:00 - 9:00 часа

е-mail адрес: info-400010@edu.mon.bg

сайт: www.ivanrilski-varna.com
Телефони:
Директор:
052/74 59 80
ЗДУД:
052/74 06 59
ЗАТС: 052/74 19 59

Счетоводител: 052/74 14 77

Работно  време  администрация:
ЗАТС
8:00  -  12:00 часа
12:30 - 16:30 часа
Главен счетоводител
8:30  -  12:30 часа
13:00 - 17:00 часа

ОУ  "Свети  Иван Рилски"
Адрес:  град  Варна
бул. "Владислав Варненчик" № 225

 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню