Новини - ОУ Свети Иван Рилски

Отиване към съдържанието

Главно меню:

Новини

ЗА  ВАС  СЕДМОКЛАСНИЦИ!
На  вниманието  на  учениците  от  VII клас за  предстоящите  изпити  НВО на  16.06.2021  год. по  БЕЛ и на  18.06.2021  год. по  математика.
СЪОБЩЕНИЕ
ЦПЛР - ОБЩИНСКИ  ДЕТСКИ  КОМПЛЕКС  ВАРНА стартира електронен  прием от
01.06.2021  год.  до  31.08.2021  год. за  учебната  2021/2022 година!
Повече  информация  можете  да  получите  ТУК!
ВАЖНО  СЪОБЩЕНИЕ
На 04.01.2021 год. /понеделник/, учебните  занятия  за  учениците  от  I - IV клас и децата  от  Подготвителните  групи  се подновяват  в  присъствена  форма!
Учениците  от  III и IV клас  трябва  да  са  в  училище  в  8:15 часа!
Учениците  от  I и II клас  трябва  да  са  в  училище  в 8:30 часа!
1. Заповед  на  Министъра  на здравеопазването за  подновяване  на  учебните  занятия. ТУК
2. Заповед  на  Директора  на  училището  за  организацията  на  учебните  занятия. ТУК
На  територията  на  област  Варна са  създадени и функционират "Горещи телефонни  линии на  МОН за подкрепа  на  децата,  учениците, техните  семейства, педагогическите специалисти и  непедагогическия  персонал в  ситуацията  на  криза, свързана с  COVID-19".  Психологическата подкрепа  се  провежда  на  следните  телефонни  линии: 0882078085 и тел. 0882314686  от  понеделник  до  петък,  в часовия  диапазон 08:30 - 11:30 часа и 12:30 - 16:30 часа.
Уважаеми  родители,
Учениците  от  VI-ти и VII-ми  клас при  ОУ  "Свети  Иван  Рилски" преминават на  Обучение  в  електронна  среда  от  разстояние  за  периода: 12.11.2020 год. до 30.11.2020  год. Програмата за учебните  часове  е  същата,  като часовете  в  електронна  среда  са  по  30  минути.
1. Заповед за преминаване  към  ОРЕС;
2. Алгоритъм  за  Обучение в  електронна  среда  по  желание.ОУ „Свети  Иван  Рилски“  Варна  търси Образователен  медиатор.
Образователният медиатор в училище е посредник между семействата, местните общности, учениците и училището, който съдейства за обхващането и качественото училищно образование на учениците в училището, както и за насърчаване сътрудничеството на родителите на учениците в риск от отпадане с педагогическите специалисти в училището.
ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:
Образование: основно/средно/висше образование
Владеене на майчиния език/майчините езици на децата и учениците от уязвимите общности /турски  или  ромски/
Умения за работа с деца, ученици и родители от уязвими групи; познаване и съпричастност към проблемите им.
Необходими лични качества:  лоялност към институцията; дискретност; умения за работа в екип; умения за общуване; способност да изпълнява стриктно възложените му задачи; умения за мотивация;  умения за управление на конфликти; способност да планира, организира и контролира собствената си работа; умения за разпределяне на времето.
Професионален опит: не се изисква
Допълнителна квалификация/обучение: компютърна грамотност

Уважаеми  родители, препоръчваме да се запознаете от сайта на МОН с намеренията за завършване на учебната година, изразени днес (05.05.2020г) на брифинг от Министър Красимир Вълчев  Препратка  към  сайта  на  МОН  
Психологична подкрепа за училищната общност във Варна чрез телефонна и онлайн  линия
Община Варна, дирекция „Образование и младежки дейности” открива телефонна линия за психологична подкрепа на деца/ученици, родители и педагогически специалисти.
Екип на общинския център за психологична подкрепа ще поема обажданията и ще предоставя  емоционална подкрепа, пространство за споделяне на емоции и преживявания, и кризисна интервенция за училищната общност във Варна.
Линията за връзка с подкрепящите специалисти е възможност за преодоляване на емоционалните последици от стреса в условията на принудителна социална дистанция, предизвикана от здравната обстановка в страната.
Всеки работен ден родители, деца и педагози могат да разговарят с психолозите за човешките предизвикателства, пред които са изправени при спазване на принципите за доброволност и дискретност.
Националната телефонна линия за деца 116 111/денонощна

График и контакти: Телефонни консултации
Цвета Стоянова – детски психолог, кариерен консултант
•всеки работен ден от 13ч. – 15ч.; 0882 567 038

Онлайн консултации /електронна поща:
Боряна Чалъкова - клиничен психолог, психотерапевт
•всеки работен ден от 10ч. - 12ч.;
e-mail: together.withb@gmail.com ; 0887 498 047
Марина Габровска - психотерапевт, медиатор
•всеки понеделник и четвъртък от 9 .00 - 13.00ч.
e-mail: together.withm@gmail.com ; 0885 911 728

Съдействието  на  медиите  при отразяване  на  дейността  на  екипите  по  Механизъм  за  съвместна  работа на  институциите по  обхващане  и задържане в образователната  система на деца  и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст, следва да е в рамките на закона и при спазване разпоредбите на Закона за закрила на детето и Закона за  защита на личните данни.
При констатирани  нарушения може да подавате  сигнали на телефон: 0800 10112
 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню