Новини - ОУ Свети Иван Рилски

Отиване към съдържанието

Главно меню:

Новини

Уважаеми  родители, препоръчваме да се запознаете от сайта на МОН с намеренията за завършване на учебната година, изразени днес (05.05.2020г) на брифинг от Министър Красимир Вълчев  Препратка  към  сайта  на  МОН  
Психологична подкрепа за училищната общност във Варна чрез телефонна и онлайн  линия
Община Варна, дирекция „Образование и младежки дейности” открива телефонна линия за психологична подкрепа на деца/ученици, родители и педагогически специалисти.
Екип на общинския център за психологична подкрепа ще поема обажданията и ще предоставя  емоционална подкрепа, пространство за споделяне на емоции и преживявания, и кризисна интервенция за училищната общност във Варна.
Линията за връзка с подкрепящите специалисти е възможност за преодоляване на емоционалните последици от стреса в условията на принудителна социална дистанция, предизвикана от здравната обстановка в страната.
Всеки работен ден родители, деца и педагози могат да разговарят с психолозите за човешките предизвикателства, пред които са изправени при спазване на принципите за доброволност и дискретност.
График и контакти: Телефонни консултации
Цвета Стоянова – детски психолог, кариерен консултант
•всеки работен ден от 13ч. – 15ч.; 0882 567 038

Онлайн консултации /електронна поща:
Боряна Чалъкова - клиничен психолог, психотерапевт
•всеки работен ден от 10ч. - 12ч.;
e-mail: together.withb@gmail.com ; 0887 498 047
Марина Габровска - психотерапевт, медиатор
•всеки понеделник и четвъртък от 9 .00 - 13.00ч.
e-mail: together.withm@gmail.com ; 0885 911 728

Съдействието  на  медиите  при отразяване  на  дейността  на  екипите  по  Механизъм  за  съвместна  работа на  институциите по  обхващане  и задържане в образователната  система на деца  и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст, следва да е в рамките на закона и при спазване разпоредбите на Закона за закрила на детето и Закона за  защита на личните данни.
При констатирани  нарушения може да подавате  сигнали на телефон: 0800 10112
 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню