Новини - ОУ Свети Иван Рилски

Отиване към съдържанието

Главно меню:

Новини

Децата  от  ПГ  и  учениците  от  ОУ "Свети  Иван  Рилски"  активно  участваха  в  Националната  седмица  на  четенето от 22 до  26 октомври във  връзка с изпълнението  на  Националната стратегия  за  насърчаване  и повишаване  на грамотността.  Големите  четоха,  претвориха в  театър  любими  приказки пред децата от подготвителните  групи. Родители  организираха дарителска  кампания  за  любими детски  книжки, които  да  прочетат заедно  с  децата си. Всички: големи, по-малки и най-малки се забавляваха  заедно...

Съдействието  на  медиите  при отразяване  на  дейността  на  екипите  по  Механизъм  за  съвместна  работа на  институциите по  обхващане  и задържане в образователната  система на деца  и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст, следва да е в рамките на закона и при спазване разпоредбите на Закона за закрила на детето и Закона за  защита на личните данни.
При констатирани  нарушения може да подавате  сигнали на телефон: 0800 10112
 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню